דיסקוס הגליל- דגי נוי, בריכות נוי, אקווריומיםראשי > מגדיר > בעלי חיים > מיתרניים > מקריני סנפיר > דקראים > אנאבסיים

אנאבסיים

Osphronemidae

ממלכה: בעלי חיים | מערכה: מיתרניים | מחלקה: מקריני סנפיר | סדרה: דקראים | משפחה: אנאבסיים


משפחת דגים אנאבסיים היא משפחת דגים המוכרת היטב לחובבי גידול דגי נוי באקווריום. מוצא משפחה זו הוא ביבשת אסיה. משפחת דגים זו אינה מכילה סוגי פריטים רבים. כיום ידועים למדע כ-90 סוגי דגים בסך הכל. כלל הדגים ממשפחת אנאבסיים הם דגי מים מתוקים. דגים אלו מוכרים בזכות התאמתם הרבה לאקווריום. לרוב, משמשים דגים אלו לנוי, אם כי ישנם סוגי דגים במשפחה זו אשר משמשים גם למאכל. דגי האקווריום הנפוצים של משפחה זו הם -דגי גורמי ודגי קרב.

לדגים במשפחת אנאבסיים יש מספר תכונות מעניינות. הראשונה, וככל הנראה החשובה שבהם, היא יכולתם לנשום חמצן ולא רק דרך הזימים. יכולת זו מסתמכת על איבר המבוך. בזכות איבר המבוך, דגים אלו יכולים לשרוד גם בסביבות קשות אשר רמת החמצן במים בהם נמוכה.

ההנחה הרווחת כיום במדע היא שדגים אלו פיתחו, כחלק מתהליך האבולוציה, את איבר המבוך בגופם עקב סביבות מזוהמות שבהן הם חיו. סביבות אלו כללו חומרים אורגניים רבים אשר נרקבו במים. רקבון זה הקטין את כמות החמצן במים ולדגים אנאבסיים לא היתה אלטרנטיבה אלא להצליח לנשום גם בסביבה קשה זו.

נוסף על כך, ישנן תאוריות כי דגים אלו פיתחו את מנגנון איבר המבוך לשם מעבר על היבשה בין מקווי המים השונים. איבר המבוך מאפשר להם להתקיים על היבשה ליותר זמן (מאשר דגים ללא איבר זה) ובכך מסייע להם לחצות מרחקים קצרים.

תכונה מעניינת נוספת אצל דגים ממשפחת אנאבסיים היא הצורה שבה הם מתרבים. דגים אלו הם מטילי ביצים. חלק מהפריטים במשפחה זו בונים קן צף על פני המים. את הקן הם מדביקים אל מקום שקט ונסתר, לרוב בקרבת צמחיה עבותה. הטלת הדגיגים נעשת אל תוך הקן הזה.